«گاوخونی» در میان آثاری که از ادبیات اقتباس شده‌اند، فیلم خوبی نیست

احمد طالبی‌نژاد: در این‌که رمان «گاوخونی»، یکی از بهترین آثار جعفر مدرس صادقی است، شکی نیست. هرچند از نظر میزان تخیلی که درش به کار رفته، اثر دیگر او «ناکجا آباد» نسبت به «گاوخونی» برتری‌هایی دارد، اما در «گاوخونی» یک جور حدیث نفس ناب وجود دارد که در ادبیات معاصر ایران نمونه‌اش را کمتر دیده […]

آخرین ها