«هزارتوی رویاها» در سینماتک خانه هنرمندان ایران نمایش داده می‌شود

برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران در هفته جاری به نمایش فیلم «هزارتوی رویاها» به کارگردانی گاکوریو ایشی همراه با نمایش یک ویدیو مقاله درباره کارگردان آن اختصاص دارد.

آخرین ها