«لِرد» تحویل دفتر جشنواره فیلم فجر شد

فیلم سینمایی «لِرد» آخرین ساخته محمد رسول اف به دفتر جشنواره فیلم فجر تحویل داده شد.

آخرین ها