گای پیرس و مونیکا بلوچی به «حافظه» پیوستند

گای پیرس و مونیکا بلوچی به فیلم اکشن «حافظه» پیوستند تا در کنار لیام نیسن نقش‌آفرینی کنند.

آخرین ها