مسعود فراستی :گبه مخملباف یک پست مدرن مزخرف بود

روزنامه همشهری در صفحه درنگ به بازخوانی جشنواره سال ۷۴ و نقدهای منتشر شده بر فیلم گبه مخملباف به نقل از هفته نامه سینما پرداخته است . به گزارش سینماسینما ،بخشی از این نقدها به شرح زیر است : «گبه یک پست مدرن مزخرف بود». مسعود فراستی (رئیس شورای مرکزی انجمن منتقدان) «گبه فیلمی جذاب […]

آخرین ها