گرافیتی محمدرضا شجریان روی دیواری در تهران

  هنرمندان گرافیتیست، نام و تصویر محمدرضا شجریان را روی دیواری در یکی از خیابان‌های در تهران ثبت کردند. انتشار خبر بیماری استاد آواز ایران که نوروز امسال با انتشار پیام ویدئویی او یک‌باره در صدر اخبار هنری قرار گرفت، در روزهای اخیر واکنش‌ها و بازتاب‌های مختلفی را در جامعه همراه داشت. واکنش‌های هنرمندان و […]

آخرین ها