گرانی ارز دامن تولید مشترک یک فیلم را گرفت

جانشین تهیه کننده فیلم «لایه های دروغ» که تولید مشترک ایران و فنلاند است درباره جزییات ساخت این اثر سینمایی توضیح داد.

آخرین ها