تاثیر صنعت فیلمسازی بر گردشگری

مژگان نهاوندی / کارشناس مسئول معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درطول سال ها، سینما ابزاری برای تبلیغ یک مقصد بوده و می تواند تماشاگران زیادی را برای سفر به آن منطقه ترغیب کند و از سویی انتقال دهنده فرهنگ، آداب و رسوم آن مکان باشد. این ایده روشن است که فیلم […]

آخرین ها