همه برنامه‌های تلویزیونی گردونه قرعه‌کشی دارند؛ شما چطور؟!

  وقتی که صداوسیما برای تامین بودجه‌اش به زاری افتاد، یک‌دفعه شمار قرعه‌کشی‌های گوی و گردونه‌ای زیاد شد. به گزارش سینماسینما ،حالا کار به جایی رسیده که هر برنامه تلویزیونی با هر محور و هدفی در آخر خبر از قرعه‌کشی و جایزه می‌دهد. چیزی که قبل‌ترها با منش صداوسیمایی‌ها جور درنمی‌آمد! چراکه آنها معتقد بودند […]

آخرین ها