پیام‌های تسلیت مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان ایران، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و فرهنگستان هنر به مناسبت درگذشت فرشته طائرپور

سینماسینما: مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان ایران، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و گروه تخصصی سینمای فرهنگستان هنر به مناسبت درگذشت فرشته طائرپور پیام تسلیت منتشر کردند. 

آخرین ها