شمال شهر صاحب یک پردیس سینمایی دیگر می‌شود/ افتتاح پردیس سینمایی «شمیران»‌‌؛ به زودی

پردیس سینمایی «شمیران» به زودی و با عبور از بحران کرونا و امکان فعالیت سالن‌های سینمایی، در تهران افتتاح می شود.

آخرین ها