انتقاد گروه موسیقی «ده و ده دقیقه» از تهیه‌کننده «قاتل اهلی»/ ناممان حذف شد

سرپرست گروه موسیقی «ده و ده دقیقه» می‌گوید نام آنها از سوی تهیه‌کننده «قاتل اهلی» از تیتراژ حذف شده است.

آخرین ها