«بازدم» آرش سنجابی در گروه هنروتجربه اکران می‌شود

فیلم سینمایی«بازدم» به زودی در سینماهای هنر و تجربه نمایش داده خواهد شد.

جعفرصانعی مقدم به سینماسینما: فیلم عیاری باید هم در هنروتجربه اکران شود هم در اکران عمومی

سینماسینما، علی پاکزاد – جعفر صانعی مقدم عضو شورای سیاست گذاری گروه هنرو تجربه تاکید کرد: فیلم «خانه پدری» با توجه  به نظر کارگردان، مطلوب است که اکران آزاد داشته باشد و هم در گروه هنرو تجربه نمایش داده شود.

آخرین ها