بازخوانی یادداشت خسرو سینایی درباره فیلم‌های مستقل و تجربی/ نگران نباشیم!

سینماسینما: از خسرو سینایی یادداشتی درباره گروه سینمایی هنروتجربه در نشریه هنروتجربه شماره مهر ماه ۹۴ منتشر شد که تصویر آن را در زیر می‌بینید:

آخرین ها