ماجراهای گزارشگران بازی‌های ایران در جام‌های جهانی گذشته/ سال به سال دریغ از پارسال

خیلی از خاطرات فوتبالی ما به‌ویژه در رده‌های ملی با صدا و گزارش گزارشگر مسابقه به هم گره خورده و جداشدنی هم نیست. یک گزارشگر می‌تواند با گزارش خوبش روح و جان تازه‌ای به یک بازی ببخشد و برعکس با کار ضعیفش جان و روح یک بازی پرهیجان و پرحادثه را بگیرد. برای همین هم […]

آخرین ها