انتقاد از گزارشگر سیما: واقعیت را بگو و علیه داور جوسازی نکن!

  کارشناس داوری فوتبال نسبت به عملکرد گزارشگر دیدار ایران و قطر انتقاد کرد.

آخرین ها