فوت کارگردان بزرگ اهل اسلواکی/ یورای یاکوبیسکو درگذشت

سینماسینما، حسین عیدی‌زاده: یورای یاکوبیسکو در ٨۴ سالگی درگذشت؛ فیلمساز بزرگ اهل چکسلواکی سابق که سال‌های آخر عمرش را در پراگ سپری کرد.

آخرین ها