تشویق ۹ دقیقه‌ای تماشاگران کن برای «گزارش فرانسوی» وس اندرسون

فیلم «گزارش فرانسوی» ساخته «وس اندرسون» پس از رونمایی در جشنواره کن با استقبال خوب و تشویق ایستاده و ۹ دقیقه ای حاضران در سالن لومیر، کاخ جشنواره همراه شد.

آخرین ها