گزارش فروش سینمای جهان/ «گربه‌ها»یی که با همه ستاره‌هایش نمی‌فروشد

در هفته‌ای که «جنگ ستارگان‌: خیزش اسکای‌واکر» جدید روی پرده سینِما غوغا به پا کرد، «گربه‌ها» با جمع ستارگانش با سر به زمین خورد.

آخرین ها