نخستین نمایش فیلمی درباره کیارستمی در کانون فیلم خانه سینما

“گزارش چهار شب و یک روز” به کارگردانی محمدعلی سجادی گزارشی از اولین استقبال و آخرین بدرقه پیکر عباس کیارستمی در ایران است.

آخرین ها