«گشت ارشاد ۳» به کارگردانی سعید سهیلی با حضور مسعود کیمیایی کلید خورد

در ادامه نسخه ۱ و ۲ فیلم سینمایی «گشت ارشاد»، سعید سهیلی قسمت سوم این فیلم را کلید زد.

آخرین ها