خطاب به معاون دادستان کل کشور نگاشته شد؛ نامه دبیر ستاد امر به معروف درباره «دینامیت» و «گشت ارشاد ۳»

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در نامه‌ای خطاب به معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور خواستار صیانت از جایگاه امر به معروف و نهی از منکر شد.

انتقاد تسنیم از سینماداران به خاطر توجه بیشتر به فیلمهای سخیف و کم توجهی به فیلمهای جدی

تسنیم نوشت :از چهارشنبه هفته گذشته فیلم‌های آتابای، شهر گربه‌ها و رمانتیسم عماد و طوبی به سبد اکران سینمای کشور اضافه شده‌اند که به ترتیب تا به امروز ۴۳۸ میلیون،  ۱۵۹ میلیون و ۳۵ میلیون تومان فروش داشته‌اند. اما در جدول فروش هفتگی سینمای ایران، فیلم گشت ۳ با ۷ میلیارد تومان در جایگاه نخست […]

آخرین ها