فیلم‌های روی پرده چقدر فروختند

سه فیلم جدید سینما در دو روز ابتدایی اکران حدود دو میلیارد تومان فروختند که در این بین سهم «گشت۳» از بقیه بیشتر بوده است.

آخرین ها