بهزاد فراهانی: برای حل مشکل گلشیفته با خاتمی و موسوی تماس گرفتم

سینماسینما: مهرشاد ایمانی و امیرحسین جعفری با بهزاد فراهانی گفتگویی انجام داده‌اند که در روزنامه شرق منتشر شده است. این گفتگو را می‌خوانید:

آخرین ها