خاطره بازی با «مسافران مهتاب» مهدی فخیم زاده در شبکه مستند/ پخش «گفتنی‌های نمکی» + ویدئو

مستند «گفتنی‌های نمکی» با موضوع چگونگی ساخت فیلم «مسافران مهتاب» مهدی فخیم زاده برای نخستین بار از شبکه مستند پخش می شود.

آخرین ها