معاون سیاسی صداوسیما مطرح کرد؛ «شهر فرنگ» فضای خبری نداشت/ «چاپ اول» چالشی نبود

معاون سیاسی سازمان صداوسیما درباره حذف برخی برندهای خبری از شبکه‌های سیما و همچنین تعطیلی چند برنامه مطرح در شبکه خبر به ارائه توضیحاتی پرداخت.

آخرین ها