مروری برکارنامه فیلمسازی خسرو سینایی به بهانه سالروز تولد او: گفت وگو با سایه

محمد تاجیک: گفتگو با سایه‌ فیلم مستند داستانی به کارگردانی خسرو سینایی و نویسندگی خسرو سینایی، حبیب احمدزاده ساختهٔ سال ۱۳۸۴ است.

آخرین ها