نامزدهای گلدن گلوب فرانسوی معرفی شدند

گلدن گلوب فرانسوی با عنوان آکادمی لومیرها، امروز نامزدهای جوایزخود را در ۱۳ رشته اعلام کرد.

امشب مراسم گلدن گلوب فرانسوی برگزار می‌شود

امشب مراسم گلدن گلوب فرانسوی با نام مراسم لومیر ، در سالن المپیا در پاریس برپا می‌شود.

آخرین ها