طعنه و کنایه هوشنگ گلمکانی: کلاه‌گیس در «گاندو» مجاز است و در «کاناپه» نه؟

  حضور یک زن بدون حجاب در یکی از سکانس‌های آخرین قسمت پخش‌شده سریال «گاندو» انتقاد هوشنگ گلمکانی را از تبعیض در مدیریت فرهنگی در کشور برانگیخت و او را به دفاع از «کاناپه» کیانوش عیاری واداشت.

آخرین ها