معرفی نامزدهای جوایز بهترین انیمیشن‌های سال/ پیکسار موفق‌ترین سازنده انیمیشن

با معرفی نامزدهای جوایز انی بهترین انیمیشن‌های سال در بخش‌های مختلف شناخته شدند.

آخرین ها