«گلن گری گلن راس»اجرای یک اَبَرنمایشنامه/ جایی که دزدی‌های بزرگ رو نمی‌شوند

فرید رحیمی با اشاره به اینکه نمایش «گلن گری گلن راس» سیاست‌های غلط نظام سرمایه‌داری را به چالش می‌کشد، اعلام کرد در اجرا به متن دیوید ممت وفادار بوده است.

آخرین ها