آلودگی هوا مشایخی را به بیمارستان کشاند

جمشید مشایخی به دلیل آلودگی هوا و مشکلات ریه بار دیگر در بیمارستان بستری شد.

آخرین ها