میرصلاح حسینی، بازیگر پیشکسوت درگذشت

میرصلاح حسینی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون از دنیا رفت.

آخرین ها