اولین نمایش جهانی فیلم «روی صخره‌ها» سوفیا کاپولا در جشنواره نیویورک

اولین نمایش جهانی تازه ترین ساخته سوفیا کوپولا با بازی بیل موری در جشنواره فیلم نیویورک و در بخش «مرکز توجه» رخ خواهد داد.

آخرین ها