برش‌های کوتاه/ مستند «گنجینه‌های گوهر»

مستند «گنجینه‌های گوهر» (۱۳۴۵)، ساخته ابراهیم گلستان، درباره خزانه جواهرات ملی به سفارش بانک مرکزی برگرفته از صفحه Filmreview

آخرین ها