درباره گنج‌های سیه‌رامادره جان هیوستن

سعید مروتی در همشهری نوشت : شاهکاری درباره حرص و آز تمام‌نشدنی انسان و از بهترین‌های سینمای کلاسیک هالیوود. «گنج‌های سیه‌رامادره) محصول دوران اولیه کاری جان هیوستن است؛ دورانی که هیوستن جوان یکی از مهم‌ترین امیدهای هالیوود بود و فیلم‌های درخشانی می‌ساخت و کسی پیش‌بینی نمی‌کرد پس از شروعی درخشان، نزدیک به ۳ دهه را […]

آخرین ها