انیمیشن سینمایی «گنج اژدها» به میفاپیچز جشنواره انسی راه یافت

انیمیشن سینمایی «گنج اژدها» به کارگردانی اشکان رهگذر به بخش میفاپیچز جشنواره بین‌المللی انیمیشن انسی فرانسه راه پیدا کرد.

مجوز ساخت شش فیلم صادر شد

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با شش فیلمنامه موافقت کرد.

آخرین ها