فهرست پروانه‌های ساخت و نمایش و گواهی مالکیت آنلاین شد

فهرست پروانه ساخت، نمایش و نوبت های آثار سینمایی و غیر سینمایی به همراه گواهی مالکیت آنلاین شد.

گواهی مالکیت فیلم دائمی شد + فهرست گواهی‌های صادره

فهرست گواهی مالکیت های فیلم های سینمایی و غیر سینمایی شامل ۱۰۲۹ عنوان فیلم منتشر شد.

آخرین ها