بازگشایی سالن‌های سینما و کنسرت در کالیفرنیا

حضور در سالن‌های سربسته سینما و کنسرت‌ در ایالت کالیفرنیا، از روز ۱۵ آوریل مجاز خواهد بود.

آخرین ها