کلی پرستون بازیگر و همسر جان تراولتا درگذشت

«کلی پرستون» بازیگر و همسر «جان تراولتا» پس از دو سال مبارزه با بیماری در سن ۵۷سالگی درگذشت.

آخرین ها