نقد یک پزشک بر نامه اصغر فرهادی به رییس جمهور/ آقای فرهادی! هنرمندان تا حالا کجا بودند؟

یک پزشک درمانگر اعتیاد به نامه اخیر اصغر فرهادی واکنش نشان داد. 

واکنش کیهان به نامه اصغر فرهادی: آقای اسکاری! سری به خودتان بزنید

روزنامه کیهان با انتشار متنی به نامه اصغر فرهادی درباره گورخواب‌ها واکنش نشان داد.

آخرین ها