«گورستان چند ملیتی» در عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه می‌رود

نمایش «گورستان چند ملیتی» به نویسندگی و کارگردانیِ سعید درآینده از چهارم دی‌ماه ۱۳۹۸ در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود.

آخرین ها