اشک‌های «قدرت»/یادداشتی از سعید مروتی درباره گوزن‌ها ساخته مسعود کیمیایی

  سعید مروتی در همشهری نوشت: از اعتراض اجتماعی و کنایه‌های سیاسی تا رفاقت مردانه و حسرت‌خواری برای روزگار خوش ازدست رفته و خلاصه همه آنچه به عنوان مؤلفه‌های سینمای کیمیایی می‌شناسیم در «گوزن‌ها» به متعالی‌ترین شکل تبلور یافته است.  گوزن‌ها بهترین فیلم مسعود کیمیایی و یکی از بهترین‌های تاریخ سینمای ایران است. سیر صعودی […]

آخرین ها