جیک جیلنهال با کارگردان «گناهکار» در «برف کور» همکاری می‌کند

جیک جیلنهال به عنوان یکی از بازیگران فیلم «برف کور» انتخاب شد.

آخرین ها