کمپانی دیزنی پنج میلیون دلار به کلیسای نوتردام اهدا کرد

تلاش برای بازسازی کلیسای نوتردام ادامه دارد و در این راه کمپانی دیزنی نیز پنج میلیون دلار اهدا کرد.

آخرین ها