انتقاد گوینده پیشکسوت از مجری‌های جوان

بهروز رضوی گوینده پیشکسوت رادیو معتقد است برخی از گویندگان جدید اهل مطالعه نبوده و با کتاب بیگانه هستند.

آخرین ها