گلایه دوبلور باسابقه از دستمزدهای پایین گویندگی و دوبله

اردشیر منظم دوبلور انیمیشن ها و سریال ها با اشاره به مشکلات حوزه دوبله بیان کرد که دستمزدها در این شغل پایین است.

آخرین ها