ادعای یک بازیگر باسابقه تلویزیون: بازیگران نقش را می‌خرند و می‌فروشند

بازیگر تلویزیون با اشاره به اینکه پیشنهادی در عرصه تصویر به او نمی شود، عنوان کرد که پنج سال است در سریالی بازی نکرده است.

آخرین ها