فروش ۶۰ میلیاردی سینمای ایران در تابستان ۹۶

سینمای ایران با فروش بیش از ۶۰ میلیارد تومان پرونده اکران تابستانه‌اش را بست.

آخرین ها