شروع خوب «نامتعادل»/ فروش ۴ میلیون دلاری فیلم راسل کرو در گیشه آمریکا

فیلم تازه راسل کرو با نمایش در بیش از ۱۸۰۰ سالن به رقم فروش ۴ میلیون دلار دست پیدا کرد.

آخرین ها